FredVroom.nl
Garantie voor Falen

1 mei 2010 | door Fred Vroom


Sydney Finkelstein heeft onderzocht welke kenmerkende eigenschappen managers hebben die hun bedrijf naar de afgrond hebben geleid. Van hun fouten kunnen we leren, zodat wij niet dezelfde fouten hoeven te maken. Sydney noemt zijn artikel:

'The 7 Habits of Spectacularly Unsuccessful Executives'

1. Zij zijn zelf en in hun onderneming dominant
Een bekende valkuil in leiderschap is om jezelf als de norm beschouwen. De geschiedenis heeft daarover al meer dan genoeg lessen gegeven. Denk maar eens aan bijvoorbeeld de dictators die op deze wereld geleefd hebben, zoals Mao Zedong, Adolf Hitler, Idi Amin. Zij hebben miljoenen doden en ontwrichte economieën op hun naam staan. Beter heb je als leider een aantal goede raadgevers om je heen en luister je naar wat je medewerkers te vertellen hebben. ‘De’ waarheid is altijd relatief. Je hebt namelijk ‘mijn’ waarheid, en je hebt ‘jou’ waarheid. En met het ten koste van alles gelijk willen hebben, vervang je jouw oorspronkelijke edele, hogere bedrijfsdoelstelling voor je eigen doel; om je eigen ego te bevredigen. Overigens is enige dominantie wel goed, maar dan op basis van authenticiteit en goede intenties; het zogenaamde: ‘natuurlijk leiderschap’.

2. Ze identificeren zich zodanig met het bedrijf dat er geen duidelijke scheidslijn tussen hun persoonlijke belang en het
    bedrijf te zien is

Dit verschijnsel kom je vaak tegen bij een directeur die tevens eigenaar is. Deze is dan zo versmolten met zijn ‘kindje’ z’n bedrijf, dat bedrijf en privé geen scheidslijn meer kennen. Kortom; je bent altijd met de zaak bezig, en hebt bijgevolg geen privé leven meer + je bent privé versmolten met je bedrijf, je bedrijf is jouw identiteit. Met bij dit laatste als gevolg dat je in valkuil 1 valt! Je hebt als mens beslist nodig om te ontladen; bij te tanken, want anders brand je op en bovendien zie je de realiteit niet meer. Wat heb je nu aan een groot concern waar je veel winst maakt, veel verantwoordelijkheid hebt; maar privé alleen staat, met niemand je vreugde kan delen, een ontwricht huwelijk en je gezin niet kan managen? Balans in je leven is uitermate belangrijk.

3. Ze denken alle antwoorden te kennen
Dit duidt op een zeer hoog ego. De Nederlander is er internationaal berucht om. Men weet het altijd beter. Je LIJKT alle antwoorden te kennen, om de simpele reden dat je het als manager voor het zeggen hebt. Er is niemand die alle antwoorden heeft, laat staan alle JUISTE antwoorden! Beter stel je je wat meer bescheiden op, laat je breed informeren en adviseren en neem dán pas je beslissingen. Wat je zegt wist je immers al, van wat je hoort kun je  leren. Maar ja, als je dominant bent dan is het kunnen luisteren meestal niet je beste eigenschap! Dominante personen ontkennen meestal zélf dat ze dominant zijn en niemand durft ze tegen te spreken en omdat ze van niemand horen dat ze dominant zijn, zien zij dat als bevestiging van hun eigen idee dat ze niet dominant zijn. Een duidelijk voorbeeld van een combinatie van valkuil 1+3.

4. Ze elimineren degenen die niet voor de volle 100% achter hen staan
Commentaar en kritiek krijgen dergelijke lieden nauwelijks omdat maar weinigen dit durven. En diegenen die het lef wél hebben worden vermeden of, nog erger, ontslagen of weggewerkt. Want het komt bij deze bestuurders niet in hun hoofd op, dat andere meningen goed zouden kunnen zijn. Er is immers maar één waarheid en dat is die van deze manager? Het gevaar als je nooit kritiek krijgt is, dat je schijnbaar wordt bevestigd in jouw koers en dus nóg minder kritiek kunt verdragen. Tevens creëer je hiermee een passieve houding van je medewerkers, waarvan er een flink aantal niets liever heeft, dan jou van je voetstuk te zien vallen. Niet bepaald een vruchtbare werkomgeving!

5. Ze zijn een niet aflatende spraakwaterval, geobsedeerd door het imago van zichzelf en de onderneming
Een dergelijke manager luistert zelden en áls hij al luistert, dan is dat bij voorkeur alleen naar zichzelf. Ze praten gevraagd en ongevraagd en hebben als het even kan het hoogste woord. Zij hebben immers alle antwoorden én zijn dominant en zijn privé versmolten met het bedrijf. Het bedrijfsimago is het eigen imago en vv. Zelf zien ze dit anders uiteraard. Maar dat praten ze wel weer ‘goed’. Deze persoon meent altijd gelijk te hebben en anders legt hij je wel even uit waarom hij gelijk heeft. Zoals al eerder gezegd is deze bestuurder beslist geen luisteraar en meningen van anderen doen er alleen toe als het dezelfde mening is.

6. Ze onderschatten hindernissen
Een zeer gevaarlijke valkuil. Door hun eigen sterke ego menen ze alles aan te kunnen. Niemand durft ze te waarschuwen, steker nog, velen wensen dat deze manager struikelt. Uiteraard moet je je als manager ook niet door allerlei klein denkende en altijd kritische personen van je doel af laten houden. Maar het zou de manager beslist behoeden tegen gevaren, door echt belangrijke hindernissen serieus te nemen. ‘Ach dat doen we wel even, het zal wel loslopen’; en dan op enig moment plotseling tot de conclusie komen dat je verslagen bent. Grote bedrijven zien kleine ondernemers soms als luizen in de pels, maar het gebeurt maar al te vaak dat die luizen het uiteindelijk toch winnen door hun eigen doorzettingsvermogen en opportunisme enerzijds, en hoogmoed van de grote onderneming anderzijds. Slimme bestuurders zijn beter altijd op hun hoede.

7. Ze vertrouwen hardnekkig op hun successen vanuit het verleden
Drijvend op oude glorie, terwijl de wereld om je heen snel verandert. Wat vroeger werkte is geen garantie voor de toekomst. Je zult zelf constant moeten groeien alleen al om bij te blijven; wil je vooraan blijven lopen zul je zelfs méér dan gemiddeld moeten groeien. Zelf studeer ik minimaal 1 uur per dag; elke dag. Om dit effectief te kunnen doen kijk ik onder fitness DVD’s, in de auto luister ik naar CD’s en MP3’s en ik lees 4 boeken tegelijk; 1 in de slaapkamer, 1 in kantoor, 1 in de kamer, 1 in de auto. Op die manier heb ik altijd wel even gelegenheid om een bladzijde te lezen. Albert Einstein zei over dit onderwerp: ‘Als je blijft doen wat je blijft doen, zul je altijd hebben wat je altijd had’.

Onderschat deze lessen niet (eigenschap 6) want deze houding van bestuurders heeft ook zeer grote ondernemingen de kop gekost. Zelf heb ik onlangs nog meegemaakt hoe een succesvol bedrijf aan deze eigenschappen bijna kopje onder ging. Het was geen groot bedrijf, er werkten 7 mensen, maar binnen een jaar waren ze alle 7 opgestapt. De ondernemer was doof en blind voor alle waarschuwingen. Ook ik kon niet tot hem doordringen, zelfs toen de laatste medewerker opstapte, bleef hij van zijn eigen gelijk overtuigd.

Als je deze 7 tragische eigenschappen bekijkt, kun je al snel de conclusie trekken dat ze allemaal voortvloeien uit 1 nare eigenschap: Hoogmoed (ego). Durf jezelf een spiegel voor te houden, vraag anderen je te observeren en eerlijke feedback te geven, of neem een coach, want de geschiedenis heeft herhaaldelijk bewezen, zowel bij staatsleiders als bij bedrijfsleiders, dat dit tot veel ellende kan leiden.