FredVroom.nl
De 7 eigenschappen van effectief leiderschap

28 april 2010 | door Fred Vroom


Deze keer kijken we naar welke eigenschappen leiders hebben die hun bedrijf naar grote hoogte hebben weten te brengen. Stephen Covey heeft dit onderzocht en beschreven in zijn boek:

"De 7 eigenschappen van effectief leiderschap"

Eigenschap 1: Wees proactief
Dit is de tegenhanger van passief, afwachtend. “Regeren is vooruitzien”; je kijkt vooruit en onderneemt actie. Een passief iemand reageert pas op dat wat hem overkomt, of de situatie die zich daadwerkelijk voordoet. De proactieve persoon voorkómt zo’n situatie doordat hij al in actie komt vóór de situatie zich voordoet. Een voorbeeld: Een verkoper drijft voornamelijk op zijn bestaande klanten. Passief dus. Een proactieve verkoper neemt ook zijn bestaande relaties in acht, maar werkt toch alvast aan het werven van nieuwe klanten. Een proactief persoon denkt in mogelijkheden en oplossingen én vraagt zich af hoe het volgende keer nóg beter kan. Waar de passieve ondernemer de markt volgt is de proactieve ondernemer de trendsetter en de concurrentie ver vooruit. Een mooi voorbeeld in de dierenwereld is de mier. Deze is beslist proactief.

Eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen
Beschrijf het doel wat je wilt bereiken. Jouw reden om iets te doen, de beloning en dat wat je wilt bereiken is uitermate belangrijk. Kleur je doel zo gedetailleerd mogelijk in. Maak tekeningen of afbeeldingen van je doel. Net als een bouwtekening! Houd dit steeds voor ogen, focus op je doel, net als een paard met oogkleppen op; deze mag niet worden afgeleid en kan dus niet links of rechts kijken, en al helemáál niet achterom! De zijkleppen zijn geen zijspiegels of achteruitkijk spiegel. Vóóruit, recht op je doel af, scherp als een laserstraal. Denk na wat je wilt bereiken, beschrijf je visie en missie.

Eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst (voor de grafiek van dit hoofdstuk verwijs ik u naar mijn e-book)
Deze grafiek geeft al aan dat we onze prioriteiten moeten stellen. Allereerst is daar het kwadrant rechts onder. Leuke dingen doen, gezellig, maar niet belangrijk en niet urgent. Onze valkuil is om jezelf te laten verleiden dat te doen wat urgent is, maar niet belangrijk (links onder) Je doet dan wat op dit moment snel moet gebeuren maar niet belangrijk is. Het gevolg van dat gedrag is dat we links boven terecht komen. We lopen dan achter de feiten aan en moeten alles wat fout gaat meteen oplossen. Want dit is belangrijk én urgent.
Dat levert stress op en kan van kwaad tot erger worden. In feite lost het niets op. Behalve korte termijn. Lange termijn en de oplossing van je (tijd)probleem is bezig zijn met belangrijke zaken die (nog) niet urgent zijn. Wederom, pro-actief, vooruitdenkend en vooruitdoende met de focus op dat wat belangrijk is. Voorbeeld: Planning is niet urgent, maar wel belangrijk. Want met een goede planning kun je jezelf heel wat flaters besparen. Als je daarentegen eerst doet, en dan denkt, ben je niet effectief. Een goede vraag die je jezelf elk moment van de dag kunt stellen is: “Is dit wat ik nu doe het beste gebruik van mijn tijd?”

Eigenschap 4: Denk in termen van winnen/winnen
Als je alleen aan jezelf denkt is dat niet alleen agressief en egoïstisch maar leidt ook tot een win/loose situatie. De wet van oorzaak en gevolg zal er voor zorgen, dat je terug ontvangt van wat je gegeven hebt; anderen zullen zich naar jou toe ook egoïstisch op gaan stellen. Deze situatie brengt je mogelijk alleen kortstondig winst. Lange termijn verlies je! Als je daarentegen alleen maar de ander z’n zin geeft; creëer je een loose/win situatie. Dat is wel de gemakkelijkste weg voor je, maar zal je ook tekort doen. De ander zal steeds meer over je heen gaan lopen totdat er uiteindelijk niets meer voor je overblijft. De ideale situatie is die er tussenin: Assertief gedrag, gericht op win/win. Richt je niet op concurreren, maar op samenwerken, samen winnen.

Eigenschap 5: Probeer eerst te begrijpen, dan begrepen te worden
Focus je eerst op de ander, stel vragen, luister actief. Toon begrip en leef je in, in de ander (empathie) Probeer daarbij ervan uit te gaan dat de ander ook de beste bedoelingen heeft. Hij bewandelt misschien een andere weg maar laten we van de situatie uitgaan dat de intentie juist is. Probeer de situatie te zien door zijn bril, zijn perspectief. Ofwel; probeer de ander te begrijpen! Je zult bemerken, dat de ander, als gevolg van de wederkerigheidwet, dan op zijn beurt meer moeite zal doen om jóu te begrijpen! Dit werkt veel beter dan de ander te proberen te overtuigen! Denk aan het win/win, gemeenschappelijk belang. Dan wordt je beiden creatiever in het oplossen van problemen.

Eigenschap 6: Werk synergetisch
Hiermee wordt bedoeld dat de optelling een hogere waarde heeft dan de 2 absolute waarden samen; het zogenaamde 1+1=3 effect. Hoe verkrijg je situaties waarbij krachten elkaar versterken? In ieder geval door voorgaande principes toe te passen en de neuzen dezelfde richting in te krijgen. Als we allemaal uniform en onverdeeld dezelfde kant uit werken krijg je een synergetisch effect.  Voorbeelden zijn een goed sportteam; bestaande uit verschillende mensen met verschillende taken die, als ze maximaal samenwerken, hun win kans vergroten. Een franchiseformule zoals Macdonalds is ook een perfect voorbeeld van synergetisch werken. En wat denk je van een zwerm vogels? Of een wielrennerpeloton? TEAM; together we achieve more (dan ieder apart) Van ego naar WEGO!

Eigenschap 7: Houd de zaag scherp 
Een scherpe zaag zaagt met minder moeite veel effectiever dan een botte. Je moet de zaag daarom af en toe slijpen en zeker ook onderhouden. Dat geldt ook voor ons mensen. Regelmatig rust en ontspanning, sporten, positiviteit en leren. Lees opbouwende boeken, volg een cursus of coaching. Pas de daarmee verkregen kennis praktisch toe, want daarmee wordt het echte wijsheid. Investeer in jezelf en in je medewerkers, dat levert áltijd rendement op!

Albert Einstein: “Dezelfde dingen blijven doen en tóch een beter resultaat verwachten is waanzin”.

Omdat de wereld om je heen scherp blijft en wél vooruitgaat, zal diegene die alleen maar steeds hetzelfde blijft doen, er plotseling achterkomen, dat hij uit de markt is! En dan ben je te laat. Scherp uw zaag. Proactief, dit is uw kans!

Wilt u meer weten over het boek van Stephen R. Covey - 'De 7 eigenschappen van effectief leiderschap'? U kunt zijn boek aanschaffen of u ontvangt van mij een samenvatting van het boek. Klik op het boek om uw
Gratis samenvatting te ontvangen.